Prouvé партнер гэрээ байгуулах хүсэлт

  • Санал болгосон
  • Таны мэдээлэл
  • Хаяг
  • Тайлан
Мэдээллийн дугаар

Үндсэн мэдээлэл

Hэр
Овог
И-мэйл
И-мэйл хаягаа дахин баталгаажуулна уу.
Регистрийн дугаар
Төрсөн он сар өдөр
Утас

Банкны нэр
Харилцах дансны дугаар

Эрх зүйн хэлбэр

Xувь xүн
Компани / партнер / бизнес эрхлэгч / хуулийн этгээд

Нууцлал*

Оршин суугаа хаягийн мэдээлэл

Дүүрэг/Сум
Хороо/Баг, тоот
Шуудангийн код
Xот
Бүс нутаг


Шуудангийн хаяг ( оршин суугаа хаягаас бусад )

ТАЙЛАН


* Би энэхүү хүсэлтийг бөглөхөөс өмнө Хамтын ажиллагааны нөхцөл болон Карьер төлөвлөгөөний дүрэмтэй танилцаж, тэдгээрийн агуулгыг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн болно.

Би Prouvé-ийн шууд худалдааны тухай мэдээллүүдийг бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг болон утасны дугаарт хүлээн авахыг зөвшөөрч байна. (Жишээ нь: Prouvé брэнд бүтээгдэхүүний урамшуулал, үйлчилгээ, партнер гэрээ болон компанийн тухай мэдээлэл зэрэг)

www.mn.prouve.com сайтад партнерын бүртгэлээрээ нэвтрэн орж, зурвасын санд мэдээлэл хүлээн авахыг хүлээн зөвшөөрч байна.

*

Би системийн датабааз дахь овог нэр, төрсөн он сар өдөр, гэрийн хаяг, шуудангийн хаяг, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, партнерын бүртгэл үүсгэсэн огноо зэрэг хувийн мэдээллүүдээ цалин урамшуулал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Карьер төлөвлөлтийн дүрэм боловсруулах болон датабааз дахь программыг шинэчлэх зэрэг ажлын хүрээнд ашиглуулахыг зөвшөөрч байна.

Таны хувийн мэдээллийг хүлээн авах бусад гишүүд: 1. Prouvé партнер 2. Эрх бүхий төрийн байгууллага 3. Тээвэрлэгчид /тээврийн компани/ 4. Партнеруудад зориулж сургалт, уулзалт зохион байгуулдаг компаниуд 5. Сургалтын байгууллага 6. Prouvé-ийн IT компаниуд

Би сайн дурын үндсэн дээр партнер гэрээ байгуулж, Хамтын ажиллагааны нөхцөл болон тус гэрээнд заасны дагуу миний хувийн мэдээллүүдийг боловсруулахыг зөвшөөрч байна. 


Таны и-мэйл хаяг руу илгээсэн идэвхжүүлэх холбоос дахь Хамтын ажиллагааны нөхцөл болон Карьер төлөвлөгөөний дүрмэнд үндэслэн партнер гэрээ байгуулагдана.  

Эхлэлийн багцын дугаар

Эхлэлийн багцын дугаар оруулна уу.

БҮРТГҮҮЛЭХ

Та партнер гэрээ байгуулснаар бүх бүтээгдэхүүнийг үндсэн үнээс нь 25% хөнгөлж авах эрх үүснэ. Худалдан авалт бүрдээ хөнгөлөлтөө эдлээрэй.

Та бидэнтэй нэгдсэнээр олон төрлийн урамшууллын эзэн болох боломжтой.