Prouvé партнер гэрээ байгуулах хүсэлт

Үндсэн мэдээлэл

Hэр
Овог
И-мэйл
И-мэйл хаягаа дахин баталгаажуулна уу.
Утас

Регистрийн дугаар
Банкны нэр
Харилцах дансны дугаар

Эрх зүйн хэлбэр

Xувь xүн
Компани / партнер / бизнес эрхлэгч / хуулийн этгээд

Оршин суугаа хаягийн мэдээлэл

Дүүрэг/Сум
Хороо/Баг, тоот
Шуудангийн код
Xот
Бүс нутаг


Шуудангийн хаяг ( оршин суугаа хаягаас бусад )

Та партнер гэрээ байгуулснаар бүх бүтээгдэхүүнийг үндсэн үнээс нь 25% хөнгөлж авах эрх үүснэ. Худалдан авалт бүрдээ хөнгөлөлтөө эдлээрэй.

Та бидэнтэй нэгдсэнээр олон төрлийн урамшууллын эзэн болох боломжтой.

Бидэнтэй нэгдэнэ үү


* Би энэхүү хүсэлтийг бөглөхөөс өмнө Хамтын ажиллагааны нөхцөл болон Карьер төлөвлөгөөний дүрэмтэй танилцаж, тэдгээрийн агуулгыг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн болно.

Би Prouvé-ийн шууд худалдааны тухай мэдээллүүдийг бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг болон утасны дугаарт хүлээн авахыг зөвшөөрч байна. (Жишээ нь: Prouvé брэнд бүтээгдэхүүний урамшуулал, үйлчилгээ, партнер гэрээ болон компанийн тухай мэдээлэл зэрэг)

www.mn.prouve.com сайтад партнерын бүртгэлээрээ нэвтрэн орж, зурвасын санд мэдээлэл хүлээн авахыг хүлээн зөвшөөрч байна.

*

Би системийн датабааз дахь овог нэр, төрсөн он сар өдөр, гэрийн хаяг, шуудангийн хаяг, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, партнерын бүртгэл үүсгэсэн огноо зэрэг хувийн мэдээллүүдээ цалин урамшуулал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Карьер төлөвлөлтийн дүрэм боловсруулах болон датабааз дахь программыг шинэчлэх зэрэг ажлын хүрээнд ашиглуулахыг зөвшөөрч байна.

Таны хувийн мэдээллийг хүлээн авах бусад гишүүд: 1. Prouvé партнер 2. Эрх бүхий төрийн байгууллага 3. Тээвэрлэгчид /тээврийн компани/ 4. Партнеруудад зориулж сургалт, уулзалт зохион байгуулдаг компаниуд 5. Сургалтын байгууллага 6. Prouvé-ийн IT компаниуд

Би сайн дурын үндсэн дээр партнер гэрээ байгуулж, Хамтын ажиллагааны нөхцөл болон тус гэрээнд заасны дагуу миний хувийн мэдээллүүдийг боловсруулахыг зөвшөөрч байна. 


Би сиситемийн датабаазад нэр, гэрийн хаяг, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, партнер дугаар, данс нээсэн огноо зэрэг хувийн мэдээллүүдээ бүртгүүлэхийг зөвшөөрч байна. /Датабааз дахь партнерын дугаар харагдана/
Тийм
Үгүй


Таны и-мэйл хаяг руу илгээсэн идэвхжүүлэх холбоос дахь Хамтын ажиллагааны нөхцөл болон Карьер төлөвлөгөөний дүрмэнд үндэслэн партнер гэрээ байгуулагдана.  

Спонсорын дугаар
Эхлэлийн багцын дугаар

Эхлэлийн багцын дугаар оруулна уу.